Mans van Sangel, boeken in het dialect. - De Vèèrkàànte Viefkop Holten, Bathmen, gemeente Deventer
Lezingen in het Sallands dialect, over de boeken en gedichten of over de geschiedenis van Loo en Bathmen.
Bel 0570 542436 of mail t.deijk@hetnet.nl
 
Hoolten mien làànd, làànd van Kèunedarpers.
 
Het allereerste optreden van Mans van Sangel op het Prinsenbal van Prins Lucien, Graaf van Numendal, van Niks tot Noppes in 1977.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk kreeg dit optreden een vervolg bij Prins Albert van de Lôôker Mölle in 1978.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Lookermölle
 
Oh Lookermölle, Was Ie Te Völle
Duur Blikseminslag Vlög Ie In De Braand
Oh Lookermölle, Niks Is Te Völle
Daj Wier Kunt Dreejen In Oons Keunelaand.
 
Elk jaar is het in Keunedarp
Gezellig carnaval
Met optocht, boerenkoolfestijn
En kindercarnaval
En ook dit jaar is het weer raak,
De mallemolen draait
Prins Albert van de Mölle zorgt
Dat er geen haan naar kraait!
 
De Keunedarpers jong en oud,
Die vieren carnaval
En ieder zingt en maakt plezier,
Want wat is het geval
De versierders zijn er allemaal,
Niet eentje is er ziek
Al hebben ze dan allemaal
Een klap van de molenwiek!
 
De Raad van Elf geheel compleet
En mooi verkleed als raaf
Die krassen keurig telkens weer
Hun welluidend alaaf
De oude Prinsen afgedankt,
Ondank is 's werelds loon
Maar boys: we zijn er aan gewend
En zingen doodgewoon!
 
Het feest kan lustig verder gaan
Want de Gemeenteraad
Staat na drie dagen Raad van Elf
Een heel jaar weer paraat
De Keunedarpers, allemaal,
Hebben één ding gemeen
Met carnaval dan is er leut
En zijn we allemaal één!
 
Melodie: Daar bij die molen.
Tekst  : Mans van Sangel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier Mans van Sangel in het jubileumjaar 1979 met WH Enklaar kapsel.
 
 
 
 
 
 Mans van Sangel in samenzang met onder meer de dames Bruins, Van Couwelaar en Scheltens, tijdens het bejaardencarnaval 1979. De aandachtige luisteraars zijn de Heer Dijkslag Sr en raadslid Henk van Beek..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het afscheid van burgemeester Enklaar in 1979, werd het onderstaande gedicht voorgedragen door Mans van Sangel ten huize van de burgemeester, in het bijzijn van Waterjan.
 
Enklaarrijm
 Mr Enklaar, op deze dag, een mijlpaal in uw leven, willen wij u als “Ontbijtclub” eren.
U en de uwen feliciteren en u met een present vereren
 
Een bloem voor mevrouw en een kat voor meneer
Al zal de zaak zoet zijn, deze laatste keer
 
Subsidie voor Wall-street werd niet doorgedrukt
Het verhaal was door ons prachtig opgesmukt
 
Nee wij duiden het u niet euvel
Ook wij hebben de pest aan dat flauwe gekeuvel
 
Wij hebben het gewoon maar eens geprobeerd
En misschien heeft er iemand iets van geleerd
 
Ook al deden wij enorm ons best
Wij kregen gelukkig, nul op request
 
Wij waren daardoor in’t geheel niet verzuurd
En hebben de raad een presentje gestuurd
 
Op deez’ blijde dag, u moet het weten
Wil de O.C. u ook niet vergeten
 
Excursie Wall-street ging niet door. Wij gingen er haast onderdoor
Ons kapitaal, oh dolle pret, werd op KSH gezet
 
De KSH ging naar de maan, al bent u daar niet debet aan
Onze expert Jan Maats geheten, die had beter moeten weten
 
Wall street zei Jan, dat is de oorzaak, maar ik zie nog een gaatje
Geef onze burgemeester als cadeau, dit ene  K.S.H.-tje
 
Wij zijn hier namens de O.C. en brengen het K.S.H.-tje mee
Nee, het is niet meer van waarde. Het was toch maar het zout der aarde
 
Mocht komen in uw keel een brok
Zo geniet van deze hartige slok
 
 Wij wensen u en uw vrouw nog een lang en gelukkig leven
Genietend van de band met Holten, door uw eigen hand geweven
 
Holten, 28 april 1979
 Mans van Sangel.
 
In de strenge winter van 1985 zien wij Mans op klompen op skies de Holterberg afkomen. Langlaufers, zanglaufers en aan het eind van de avond langsaufers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder in 1986 krijgt Mans, als adviseur van de gemeente Holten, de felicitaties van Prins Hendrik van 't Spoor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mans in zijn creatie als Prins van de Dwarsköppe in 1988.
In dat jaar tevens adjudant van Prins Anne Bouke van Gelderen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dat jaar wörd'n de Kèune op 'n Smidsbeelt bezung'n.
 
 Prins Anne Bauke van Gelderen
 
Oonze keune op'n Beelt
Veult zich gruw'lijk misdeelt
Wie begriept die keune wal
Des de kûns van 't carnaval
En noe köj oe begriepen
Det de keune op 'n Beelt
Die kûns met oons deelt
Keunedarpers noe vuural
In de tied van carnaval
Kom is uut den zwijnenstal!
 
Anne Bauke, Prins van Gelder'n
Det is oonze nie'je man
't Is wier carnaval, 't is carnaval
Het dwangbuis doowe uut
Het boerenkieltje mag wier an
't Is wier carnaval, 't is carnaval
De Fienpreuvers, zij kennen het geheim
Van 't fees vuur Keunedarpers groot en klein!
 
Doot good maak völle wille
Zeg de Keunedarper Prins
't Is wier carnaval, 't is carnaval
Drei dage all's vergetten
En met niemand in de clinch
't Is wier carnaval, 't is carnaval
Dit wordt een fees tut veer noa 12 uur
De B'ron van't Rooie Darp die geet oons vuur!
 
De Tsaar aller Kozakken
Kump gemakkelijk an de kos
't Is wier carnaval, 't is carnaval
Hij leest de Perestroika
En hij handelt in Glasnost
't Is wier carnaval, 't is carnaval
Oons carnaval det is een groots festijn
Heer Gorbatsjov kan zelfs tevreden zijn!
 
Melodie: Onze ouwe Sint Jan.
Tekst  : Mans van Sangel 1988
 
 
 
Ook bij het 25 jarig jubileum van de Fienpreuvers in 1993 luisterde de Fienpreuversgemeente naar de onwijs wijze woorden van Mans.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2001, bij de samenvoeging van Holten met Rijssen ontstond het prachtige lied, Keunedarp 't is wier carnaval. In 2009 won de Carnavalsvereniging De Fienpreuvers met dit lied het regionale schlagerfestival in Eibergen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keunedarp, ‘t is wier carnaval.
                                                        1.
Hèèl Tukkerlàànd viert Carnaval, van Oldenzaal tut Goor.
In Sallàànd doowe deftig met van Raolte tut Zunoa.
Hèèl Keunedarp heult carnaval, met krach en völl geweeld.
Wie veult ôôns één grôôt Keunevolk, met de Keune op Smidsbeelt.
 Refrein.
 Keunedarp, Keunedarp, t’is wier carnaval,
Dus lekker hijsen en hossen met het kielenbal. (1x)
Het carnaval vuur jong en oold
Det wi’k neet missen, ôk nog zeker vuur gen goold.
2.
In Riessen doot zet heinig an, dus doore wie vuur twee.
Hèèl Keunedarp geet uut zien dak, ondanks de SGP.
In Riessen hebt ze’t Poarkgebouw, doar deelt ze lief en leed.
Ma wie hebt Gerda en Boer Biet, verget de Hofbar neet.
3.
In Keunedarp is’t carnaval al meer dan vèèrtig joar.
En jong en oold dut ter an met van Liezenboer tut spoor.
De Knetterzoepers goat vuurop, een groot  Gigantisch fees.
Met Fienpreuvers, club DIS, Tiet zat, lekker feesten as een bees.
                           Laatste Refrein
 Keunedarp, Keunedarp, ‘t is wier carnaval,
Dus lekker hijsen en hossen met het kielenbal. (2x)
Het carnaval vuur jong en oold,
Det wi’k neet missen, ôk nog zeker vuur gen gold.
 
Het carnaval vuur jong en oold,
Det, wi’k neet missen, ôk nog zeker vuur gen gold.
 
Mans van Sangel, 12 januari 2001-2009.
 
In dat zelfde jaar ook het gevoelige lied;
 
Ach mien Hoolten.
 
Ach mien Hoolt’n, wat hebt ze oe toch an e doane.
Ik begriep ‘t, begriep ‘t ech neet meer.
In de Riessner stad, bin ie noe op e goane,
Mà vuur mie is Riess’n nog hèèl veer.
 
Mà ie redt het, ja ie redt het,
Ach mien môôie, môôie Hoolterlàànd.
Ach mien Hoolt’n, wat hebt ze oe toch an e doane.
Ik begriep ‘t, begriep ‘t ech neet meer.
 
Ach mien Hoolt’n, de Hoolter zölt wà blieven,
Misschien mis ie dreientwintig man.
Loat ze goan, want ik wèète wà vaste,
Völle mèèns’n kômt geerne op oe an.
 
Ôônz’n Hoolterbarg en den dikk’n steen,
Den e trökk’n is uut ’t Twenhaarsveeld.
En hoe völle wichter hebt à schik e had,
An de kèune bie ôôns op ‘n Smidsbeelt.
 
Ach mien Hoolt’n, zie hebt oe zitt’n jenn’n.
Ik begriep ‘t noe in eene kèèr.
Bestuurlijk Riess’n is nog eff’n wenn’n
Mà Hoolt’n lig nog op dezelfde stèè.
 
Met zien Hoolterbarg en zien toor’n,
Ziene akkers en zien wiedse làànd.
Ach ie blieft vuur mie den eenigen echt’n,
‘N eenigen ech’n, paarel van Sallàànd.
29 januari 2001.
Zijn laatste optreden voor de Fienpreuvers als duivel in 2006. Mans was één der eersten die duidelijk aangaf het niet eens te zijn met de industrieplannen op het Lôôker Brook.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mien Hoolterbrook
 
Oh Lôôkerbrook, op’t Hoolterbrook
Zô môôi, zô vèèr ak kekke
Zô wieds, in’t greun, strak blauwe lôch
Doar löpp de Botterbekke
Doar ongeveer, mill’n oaver’t brook
Doar wilt ze noe febriek’n
Det kan toch nôôit, det mag toch neet
Det zal toch n’äns op liek’n
 
Van’n Beusebarg noar’n Diekerhook
Dan fiets ie toch duur’t Hoolterbrook
Mien verstàànd, det kan der neet meer bie
Möj det verneeln vuur industrie
As’t zôô gebuurt in’t Hoolterlàànd
Regèèrt het grôôte onverstàànd
Al det greun, det nôôit verveelt
Mött det noe weg, vuur’t grôôte geeld
 
Kiest toch vuur het Hoolter greun
Ik zeuke, Hoolter gèèft mie steun
De vrèimden snoeft hier de natuur
Die wiedse weid’ns, doar kômt ze vuur
Ai straks een kèèr rôônd Hoolten goat
En ôônderweg febrieken stoat
Dan is’t verwiet an disse road
Stom, dai der zô met umme goat
 12-01-2006
 
Onder:
Mans van Sangel as midwinter hoornbloazer op 'n Canadeez'n karkhof.
 
Noa, dà 'k een artikel oaver hoornbloazers har re maakt, hè 'k miej zelf ôk ne hoorn e koch. Oefen',oefen', en oefen', tutdet de vrouwe der gek van wördt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Hier stoa 'k te bloaz'n zô lik 't.
 
 
Ôk in' Diekerhook biej de viem'nvieftig-plussers gaf Mans in 2007 zien visie op de Noordelijken Rôôndweg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Biej de leste gemeenteroadsvergadering môch ik ter ôk biej wèè as Ridder William van Mille. Netuurlijk hà 'k door het hèugste woord.
 
Hoog geachte schout, zeer geachte schepenen, vroede vaderen.
 
Nu U uiteindelijk, in Uw onuitsprekelijke wijsheid besloten hebt, U terug te moeten trekken in Uw nieuw gebouwde veste, de Reggeborch genaamd, gelegen in het stedeke Rijssen, voel ik mij, William van Mille, ook geheten Van der Maze, verplicht, U te moeten wijzen op de rechtsgeldigheid van deze bijzondere akte.
 
Ik zal U daartoe enige strofen uit deze akte voorhouden.
 
Mij is door den eerzamen vader in Gode, Heer Florens van Wevelinckhoven, bij genade Gods, bisschop van Utrecht, en de eerzame en vroede lieden schepenen en raad van de Stad Deventer en Zwolle, geschonken, het Huis te Holten, geheten de Waerdenborch. Ik zal het voorzeide Huis behoeden en bewaren. Zonder arglist als getuigenis heb ik mijn zegel aan deze oorkonde gehangen. Dit alles is geschied in het jaar onzes Heren 1382 op de dinsdag na Sint Philips en Jacobsdag.
 
Één der privileges was en is de tolheffing, voor een ieder die voorzeide slagboom bij de Waerdenborch wenst te passeren, waarbij de de steden Deventer en Zwolle gevrijwaard zijn. Aldus staat geschreven.
 
Heden, 23 juni 2008 van het jaar onzes Heren, ten tijde van de allerlaatste raadsvergadering in dit huis te Holten, wil ik U er kondt van doen, dat ik, verwijzend naar dit wettige document, opnieuw tol zal gaan heffen voor allen, die de slagboom bij Holten wensen te passeren. Reden hiervoor moge duidelijk zijn.
 
Nu U allen hebt gemeend, Holten te moeten verlaten, dient de vesting De Waerdenborch weer op sterkte te worden gebracht.
 
Waren het in vroegere tijden, de invallen van de Geldersen en Munstersen, die ons bedreigden. Nu is het wijzigen van de verkeersstromen in de Holtense Ommelanden een nog groter gevaar, dat ons bedreigd.
Hierdoor zullen de door mij, William van Mille ook geheten van der Maze, beoogde inkomsten, drastisch verminderen. U zult dan ook begrip hebben dat wij deze plannen ten zeerste moeten afkeuren, tenzij er voor ons compensatie gezocht zal worden. Wij zullen inkomsten moeten genereren om het Huis De Waerdenborch weer op sterkte te brengen.
 
Wij, William van Mille, ook geheten Van der Maze verzoeken U ons toe te staan tol te mogen heffen nabij de Heerbaan, gelegen ter hoogte van den Haspel, gaande in de richting Markelo. Wij verzoeken U dit hoffelijk, doch indringend.
 
Wij wensen nabij deze tolheffing over te gaan tot verkoop van diverse streekproducten, zoals bijv. ijs van Oarns en een Holter slokje. Verder zouden wij daar een groots pretpark willen realiseren en mijn jaarlijkse Ridderspelen in ere herstellen. De paarden van de strijdlustige edelen kunnen worden ondergebracht bij Den Snorrewind, terwijl de weledele ridders zelf kunnen vertoeven in de luxe tenten nabij Den Haspel. Wij zien deze spelen uitgroeien tot een internationaal gebeuren, gezien de bereikbaarheid op de kruising van oude en nieuwe Heerbanen.
 
Dit alles moet een krachtige impuls opleveren voor den vreemdeling om, ook in de toekomst, naar de gemeente Holten Rijssen te blijven komen.
 
Verder verzoeken wij u, een multifunctionele, eenvoudige kapel te mogen plaatsen, zodat ridders en voetvolk, van welke religie dan ook, ter kerke kunnen gaan.
 
Als tegenprestatie zullen wij de inwoners van Rijssen en Holten vrijstellen van de te innen penningen bij de desbetreffende tol. Tevens zullen zij het park tijdens de jaarlijkse Ridderspelen, gratis mogen bezoeken.
 
Wij, William van Mille, ook geheten Van der Maze, hebben er alle vertrouwen in, dat U zonder wapengekletter, op onze wensen zult ingaan.
Wij wachten Uw gewaardeerde berichten, vol vertrouwen af en willen thans overgaan tot het overhandigen van deze oude rechtsgeldige akte.
 
Wij gaan er daarbij van uit dat U, als wettige opvolgers van, William van Mille, ook geheten Van der Maze, de belangen van Het Huis De Waerdenborch te Holten en haar bewoners ten allen tijde, naar eer en geweten, zult behartigen. Wij wachten in nederigheid af. Het ga U allen goed.
 
Mans van Sangel 2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven Mans van Sangel als Klepperman en voorvechter van het behoud van het Loker- en Holterbroek.
 
 Hiernaast, In 2007 leest Mans het kerstverhaal voor bij de Korhanen.
 
 
 
  
  Op weg naar het Dickensfestijn in 2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is 't mèuglijk! Mans in oktober 2009 as Klepperman op het wereldtiedpad. Poal 1909 an de Heksenweg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2009 voor de eerste keer als midwinterhoornblazer op het open kampioensschap carbid schieten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-01-2010
Op de pronkzitting van Kèunedarp Lacht een onverwacht optreden. Op speciaal verzoek van de oud-burgemeester en kersverse Keunedarper van het jaar, Bort Koelewijn, het gedicht dat hij zo mooi vindt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leste keerske
 
Het leste keerske an e stökk’n, het dèuske is noe leuig.
Het vlämke flôônker’n, toent mien oasem, zach duur eur heure vleuig.
Het keerske brâând’n, joar in joar uut, een helder wiezend lech,
Mà zôô, gangswieze, met de joar’n, ebb’n het làànksaam weg.
 
Wat hef zô ’n leste keerske nog, het brààndt allèène of.
Vedreetig, vergeet het hèinig an, meer en meer tut stof.
Het keerske flakkert in de wind, toch brààndt het nog wier duur.
Ie bint bezörgd, hoe lange nog, woerumme en woer vuur?!
 
Ie zeet het bràànd’n, dèènkt bie oe zelf, det geet neet lange good.
Ie kiekt ter noa, het dut oe zeer, het warkt oe op ’t gemood.
Ie wilt het neet, mà doot het wà, ie schoeft het vuur oe uut,
Mà deepe in oe harte wèè j’, het keerske geet ôôit uut.
 
Zo geerne wi-j’ dat ’t better geet, ie bint het zô gewèènd.
Ie hebt oe hêêle lèèven làànk gen àànder keerske kèènd.
Det keerske was ter altied à, het was oe èèrste lech.
Altied was het in de buurte, nôôit gung het van oe weg.
 
Nog altied brààndt het keerske, hèèl nietig in de nach.
Dan op de golven van de wind, wördt ‘t vlämke weg e brach.
Wat möw we toch, wat möw we toch, wat möw we noe toch doo?
Doar geet het hen, ie loat het goa, ‘t is völle better zôô.
 
Dan zee j’ het, zôô in eenen kèèr en dè ’s wat röste gif.
Het keerske det is op e brààndt, mà het vlämmeke, det blif.
Want à j’ de ôôg’n dichte doot, in ’t duuster van de nach,
Dan zee j’ het vlämke helder brâând’n en det gif stille krach.
 
Wie goat vedan, wie möt wier duur, elk met zien vedreet.
De glimlach kump, àw w’ zôônder kiek’n, een helder vlämke zeet.
Het dut zo good, dat diss’n sloap, noe ech de röste brech.
À ‘k miene oog’n dichte doo, zee ‘k eur in ’t volle lech.
10-11-2006.
 
 
Mans van Sangel op het schlagerfestival, samen met Renske Deijk en Edwin van Hoevelaak in de jury.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de winnaars, Bacchus uit Eibergen, ontvangen hier de Mans van Sangeltrofee.
Mans van Sangel, de Klepperman ontvangt het grote nieuws over de Noordelijke Rondweg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in 2010-2011 werd er op de midwinterhoorn geblazen op de Holterberg en tijdens de midwinterwandeling in Loo Bathmen.
 
Prachtige klanken dragen ver over de Holterberg.
 
 
    Blazen op de midwinterhoorn bij erve Deijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een lezing over de historie van Bathmen en omgeving.
Bertine Paalman van de Pothaar ontvangt een steen van Kasteel Arckelsteyn, gebouwd in 1361. Dit jaar 2011 dus 650 jaar oud.
Mans als Klepperman bij de heropening van de Oudheidkamer in 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder als omroeper bij projekt Rambura  7 mei 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder foto's bij de lezing in september 2011 bij de roadrunners in Rijssen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april 2012 . Openluchtspel Loo Bathmen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mans van Sangel als omroeper in de historrische optocht in Bathmen op 1 juni 2014.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint